کنفرانس منطق ۲۰۱۶ (The Logic Colloquium 2016) در دانشگاه لیدز انگلستان | منطق پژوهی