فراخوان چهارمین سمینار سالانه انجمن منطق ایران (اطلاعیه دوم)‎‎ | منطق پژوهی