اشاره: مجله ایرانی فلسفه

متن زیر نامۀ آقای دکتر سید نصر الله موسویان است که شروع به کار نشریه «اشاره» را اطلاع رسانی کرده‌اند:
 
بسیار خوشحالم، تا از طرف شورای ویراستاران، آغاز به کار اشاره: مجله ایرانی فلسفه را به اطلاعتان برسانم. اشاره مجله‌ای بین‌المللی و دو زبانه (فارسی و انگلیسی) است که مقالات فلسفی ممتاز را در همۀ حوزه‌های فلسفی و سنت‌های آن منتشر می‌کندمقالات به روش «همتا ارزیابی» (peer review) داوری می‌شوند و دسترسی به آنها برای عموم آزاد است. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به وب سایت ما مراجعه فرمایید.
سید نصرالله موسویان


——————

دربارۀ «اشاره»:

«اشارهمجلۀ ایرانی فلسفه» مجله‌ای بین‌المللی است که مقالات فلسفی ممتاز را در همۀ حوزه‌های فلسفی و سنت‌های آن منتشر می‌کندمقالات به روش «همتا ارزیابی» (peer review) داوری می‌شوند. «اشاره» مجله‌ای دوزبانه (فارسی و انگلیسیاست و دسترسی به آن برای عموم آزاد است«اشاره» متعهد به آیین‌نامۀ اخلاق ای‌پی‌ای در پژوهشهای آکادمیک و نشر (قابل دسترسی در http://www.apaonline.org/page/codeofconductاست. «اشاره» متعهد به انتشار تعداد معینی مقاله در سال نیست؛ مقالات پذیرفته شده ممکن است در فواصل زمانی نامنظم منتشر شوندهر زمان که مقاله‌ای پذیرفته شود و مراحل ویرایش و آماده‌سازی آن به پایان رسد، روی وب‌سایت مجله قرار می‌گیردهر مقاله با یک شمارۀ منحصر‌به‌فرد منتشر و انتشار آن از طریق ایمیل به مشترکان مجله اطلاع داده می‌شودبرای قرار گرفتن در فهرست مشترکان کافی است ایمیلی با عنوان «تقاضای اشتراک» و حاوی مشخصات‌تان به نشانی ایمیل info@eshare-ijp.ir ارسال کنید.

نحوۀ اداره: سردبیر، دبیر اجرایی، شورای ویراستاران و داوران به شکل داوطلبانه با «اشاره» همکاری می‌کنند. «اشاره» مجله‌ای غیرسیاسی و  غیرانتفاعی است؛ برای تأمین هزینه‌های اولیۀ آن، گردانندگان مجله از هدایا و کمک‌های مردمی استقبال می‌کنند (به جز از نویسندگان یا ارسال کنندگان مقالات). شورای ویراستاران مسؤول انتخاب سردبیر و هرگونه تغییری در سیاست های مجله است.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *