ابزارهای آنلاین منطقی دانشگاه استنفورد شامل رسم جدول ارزش، ترجمه به زبان منطق مرتبه اول و ویرایشگر ر

Online “Truth Table Generator”

This tool generates truth tables for propositional logic formulas. You can enter logical operators in several different formats. For example, the propositional formula p ∧ q → ¬r could be written as p /\ q -> ~r, as p and q => not r, or asp && q -> !r. The connectives ⊤ and ⊥ can be entered as T and F.

Link: https://web.stanford.edu/class/cs103/tools/truth-table-tool/ 

 


 Online “First-order logic syntax checker”

The useful translator from natural language to first order logic and check your translations!

https://web.stanford.edu/class/cs103/tools/fol-parser/


Online “Binary Relation Editor”

This tool lets you play around with binary relations to get a better sense of the various terms and definitions we’ve covered. You can edit the relation using the checkboxes on the left. The visualizer to the right shows a graphical representation of the grid and lists some of its properties.

Link: https://web.stanford.edu/class/cs103/tools/relation-editor/

 


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *